google-site-verification=o6ShSXNno-i3PzKHYz67vV1P_pdBVbPsClwGvXLg-wQ
 

Restoration in Chorio #1  (under construction)

Chorio - Symi - 2019